Synesis consultingCO FLEXI UMÍ?

 • Maximální flexibilita a vysoká transparentnost produktu- měnit lze veškeré parametry smlouvy
 • Komplexní pojistné krytí s možností libovolně kombinovat pojištěná rizika
 • Možnost vkladů a výběrů finančních prostředků
 • Garantovaný růst kapitálové hodnoty pro běžně placené pojistné ve výši 2,4 % p. a.
 • Možnost flexibilně měnit podmínky pojištění dle aktuální situace
 • Úrazové pojištění pro úrazy trvající alespoň 8dní
 • Možnost sjednat si základní pojistná rizika na zkrácenou dobu a získat tak vysoké pojistné krytí za atraktivní cenu
 • Pojištění pracovní neschopnosti od 15. dne
 • Prodloužení maximálních možných lhůt plnění v případě nemoci či léčení úrazu (při sjednání připojištění k dennímu odškodnému) až 548 dnů a v případě hospitalizace až 730 dnů
 • Možnost sjednat si doživotní kapitálovou rentu
 • Možnost sjednat doživotní rentu v případě invalidity nebo bezmocnosti
 • Uzavření jedné pojistné smlouvy pro jednoho nebo dva dospělé a až pět připojištěných dětí
 • Daňová uznatelnost plateb pojistného (při splnění podmínek daných zákonem)
 • Možnost sjednání příspěvku zaměstnavatele


Copyright © 1998 - 2019, LR Design Studio.
Všechna práva vyhrazena - All rights reserved. administrace