Synesis consultingETIKA NENÍ JEN SLOVO

http://www.cap.cz/

V roce 2008 byla ve spolupráci se Synesis Consulting s.r.o. Zpracována diplomová práce na téma “Podnikatelská etika v pojišťovnictví“, která potvrdila hypotézu, že české pojišťovnictví se řídí vším možným, jen ne etikou.

Náš přístup je už od základu jiný.

Už v prvopočátcích naší práce jsme měli na paměti blaho klienta. Snažíme se uplatňovat vysoká morální měřítka nejenom v našem osobním životě, ale také v obchodu a přístupu ke klientům. Slova „etika a ochota“ vystihují cestu, po které kráčíme a chceme to dělat nadále. Etický kodex, vydaný Českou asociací pojišťoven pro nás není pouze formální listinou, ale zlatou nití, která se táhne skrze všechny naše kanceláře.

Děláme to, v čem jsme dobří a děláme to pro klienty - jsme partnerem pro život, který přispěje k jejich klidu- pomůže přenechat svůj strach pojišťovně a koupit si od ní klid.

Nyní, má důvěra svoji tvář.

Přesvědčte se sami…Copyright © 1998 - 2019, LR Design Studio.
Všechna práva vyhrazena - All rights reserved. administrace